Office-valmennuksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijällä on hallussaan työtehtävien kannalta kriittiset taidot ohjelmien käytöstä.

Henkilökohtaisessa valmennuksessa keskitytään ohjelmien hyödyntämiseen valmennettavalle tärkeillä osa-alueilla. Valmennuksessa edetään käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla. Valmennuksen aikana voidaan luoda tai käsitellä myös työpaikan omia tiedostoja.

Valmennus etenee aina valmennettavan tarpeiden mukaisesti sekä valmennettavalle sopivalla vauhdilla. Valmennus on vuorovaikutteiden tilaisuus, joten kysyä saa!

Valmennus koostuu erilaisista osioista, joiden järjestyksen valmennettava voi itse päättää.

Valmennus voidaan järjestää yhdelle tai kahdelle henkilölle asiakkaan tiloissa. Mikäli omia tiloja ei ole, niin valmennettava voi sellaisen vuokrata esimerkiksi Helsingin keskustasta.

Valmennus sopii hyvin esimerkiksi asiantuntijoille, yrittäjille, johtotehtävissä toimiville sekä sihteereille ja assistenteille, joille vakiosisältöiset ryhmäkurssit eivät sovi.

Valmennus sopii erinomaisesti myös uudelle työntekijälle, jonka pitää ottaa nopeasti haltuun työpaikan ohjelmaversiot, mallipohjat sekä prepata uudessa työssä tarvittavia taitoja.

Lisäksi valmennus sopii työttömälle, joka haluaa päivittää tietonsa Office-ohjelmista ennen työpaikkahaastattelujen eri vaiheita.

Asiakaskohtaisen valmennuksen hyötyjä:

 • Motivaatio omaan työhön lisääntyy, koska ohjelmien käyttö sujuu nopeammin
 • Käyttäjä ei tuhoa tietoa ohjelmien oikeaoppisen käytön seurauksena
 • Käytännönläheisten harjoitusten avulla käyttäjä oppii ratkaisemaan todellisia työelämän ongelmia
 • Ohjatussa valmennuksessa oppiminen on nopeampaa ja motivoivampaa kuin itseopiskelu
 • Selkeä valmennusateriaali auttaa oppimisessa ja muistamisessa
 • Työpaikan osaamisen lisääntymisen ansiosta työpaikalla ei olla niin riippuvaisia yhdestä tai muutamasta osaajasta (sairastuminen, työpaikan vaihto)
 • Valmennus aktivoi unohtuneita taitoja
 • Valmennettava saa uusia ideoita ohjelmien hyödyntämiseksi ja työtehtävien automatisoimiseksi
 • Opitut pikanäppäimet nopeuttavat rutiinitehtävien tekemistä ohjelmilla
 • Valmennuksen avulla ulkopuolisten yritysten ja asiantuntijoiden käyttötarve vähenee
 • Organisaation tietoturva paranee, koska ylimääräistä tietoa ei mene tiedostojen mukana
 • Viestintä nopeutuu, kun pienennetyt liitetiedostot menevät sähköpostitse perille
 • Valmenettava pystyy hyödyntämään toisen ohjelman tietoja toisessa ohjelmassa, jolloin kirjoittaminen vähenee
 • Räätälöity valmennus vastaa mahdollisimman hyvin koulutettavien tarpeita
 • Räätälöity valmennus auttaa levittämään tietoa ja toimintatapoja organisaatiossa
 • Asiakkaan tiloissa pidettävä valmennus on kustannustehokasta ja säästää valmennettavian aikaa
 • Valmentajan kokemus tuo syvällistä näkemystä ohjelmien hyödyntämisestä
 • Valmentajan kokemus auttaa antamaan nopeita vastauksia kysymyksiin

Räätälöity valmennus yhdelle henkilölle pääkaupunkiseudulla 545 € / päivä tai kahdelle henkilölle 695 € / päivä (+alv. 24 %).

Hinta sisältää käyttökokemuksen ja tarpeiden esikartoituksen, käytännönläheiset esimerkit ja harjoitukset, selkeän muistamista tukevan materiaalin sekä asiantuntevan valmennuksen omalla työpisteelläsi pääkaupunkiseudulla klo 9 – 14 (sisältää 30 min. lounastauon). Saat valmennuksen jälkeen myös maksutta käsiteltyjen asioiden omaksumista vahvistavia oppimistehtäviä (Word, Excel ja PowerPoint).

Valmennus yhdelle henkilölle onnistuu myös puolen päivän (3 t) pakettina hintaan 445 € (+alv. 24 %) /kerta  tai kahdelle 545 € (+alv. 24 %),

Olen 21 vuoden aikana pitänyt lukuisia henkilökohtaisia valmennuksia hyvällä menestyksellä. Merkittäviä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kannustava valmennustapani sekä käytännönläheisyys sekä tehokas ajankäyttö.

Lisätiedot soittamalla p. 040 531 9685, lähettämällä sähköpostia petri.manu@mikrokoulutus.fi tai alla olevan lomakkeen avulla.